Blauw Design Jetset Luiertas Shadow Abc
Shadow Design Blauw Jetset Abc Luiertas

De definitie biedt duidelijkheid over wat in ieder geval onder ‘economische kwetsbaarheid’ moet worden verstaan.

De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid legt een basis voor overleg tussen partijen en biedt informatie aan het slachtoffer. De definitie is sinds 1 oktober 2011 van kracht.

Blauw Abc Jetset Design Shadow Luiertas