inch Korting Premium Junior 20 6 Boot Timberland
20 Korting Boot inch 6 Junior Premium Timberland

De definitie biedt duidelijkheid over wat in ieder geval onder ‘economische kwetsbaarheid’ moet worden verstaan.

De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid legt een basis voor overleg tussen partijen en biedt informatie aan het slachtoffer. De definitie is sinds 1 oktober 2011 van kracht.

Premium Boot Korting 6 Timberland 20 Junior inch