Boot Timberland 6 inch Junior Premium 20 Korting
20 Timberland 6 Junior Korting Boot Premium inch

De definitie biedt duidelijkheid over wat in ieder geval onder ‘economische kwetsbaarheid’ moet worden verstaan.

De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid legt een basis voor overleg tussen partijen en biedt informatie aan het slachtoffer. De definitie is sinds 1 oktober 2011 van kracht.

Korting Junior inch 6 20 Boot Timberland Premium