Premium Junior inch Timberland 20 Boot Korting 6
Boot Junior inch Timberland Premium 6 Korting 20

De definitie biedt duidelijkheid over wat in ieder geval onder ‘economische kwetsbaarheid’ moet worden verstaan.

De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid legt een basis voor overleg tussen partijen en biedt informatie aan het slachtoffer. De definitie is sinds 1 oktober 2011 van kracht.

Boot inch Korting Junior Timberland 6 Premium 20