Nul 503 Oregon Postcode Shirt Vijf
Oregon Vijf Nul Shirt 503 Postcode

De definitie biedt duidelijkheid over wat in ieder geval onder ‘economische kwetsbaarheid’ moet worden verstaan.

De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid legt een basis voor overleg tussen partijen en biedt informatie aan het slachtoffer. De definitie is sinds 1 oktober 2011 van kracht.

Postcode Shirt 503 Vijf Nul Oregon